shayari in punjabi | 99+ Shayari in Punjabi

Shayari in punjabi   ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ

Read more